Přejít k hlavnímu obsahu
Hledat
· DOMOVSKÁ STRÁNKA
· EKONOMIKA & FINANCE
· SPRÁVA DOKUMENTŮ
· IT ŘEŠENÍ
· LEGISLATIVA
· ODKAZY
· HLEDÁNÍ
  

V Telči se diskutovalo o důvěryhodnosti dokumentů

Ve dnech 20. – 21. listopadu 2013 se v hotelu U Hraběnky v Telči konalo setkání Důvěryhodný dokument, důvěryhodná organizace. Konferenci, jíž se zúčastnili odborníci z oblasti správy dokumentů a spisové služby, pořádalo občanské sdružení IRMS (Information and records management society). Záštitu nad akcí převzali Ondřej Veselský, náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu, Michal Hašek, předseda Asociace krajů České republiky a starosta Telče Roman Fabeš.
 
IRMS

Kancelář prezidenta republiky používá spisovou službu GINIS už deset let

Kancelář prezidenta republiky eviduje za rok přes 40 tisíc došlých dokumentů, což je v průměru více jak tři tisíce měsíčně. V letech, kdy se konají volby, začíná nové volební období prezidenta, atd. je těchto dokumentů ještě více,“ říká Libuše Benešová, jejíž odbor má právě správu a řízení dokumentů na starosti. Již deset let mu v tom pomáhá systém elektronické spisové služby GINIS.

Číst dále


Liberecký kraj spustil rozklikávací rozpočet

Liberecký kraj jako první kraj v České republice spouští další nástroj k dosažení maximální otevřenosti úřadu při nakládání s veřejnými finančními prostředky - rozklikávací rozpočet Libereckého kraje. Stává se tak první institucí, která nabízí aktuální přehled rozpočtu na svých internetových stránkách, a to zejména v rozsahu schválených očekávaných příjmů a jejich skutečné plnění a současně schválené objemy výdajů včetně jejich skutečného čerpání.
 

Systém ověří spolehlivost plátce DPH

Informační systém GINIS od společnosti GORDIC umožňuje nyní uživatelům ověřit spolehlivost plátce a jeho bankovní účty. Tyto údaje lze zkontrolovat již v kartotéce externích subjektů (dodavatelů) a následně při evidenci a zejména před úhradou daňového dokladu.

Číst dále


Chorvatský Záhřeb přivítal odborné sdružení DLM Forum

Chorvatsko, kandidátská země na vstup do EU, letos narušilo nepsané pravidlo o hostující zemi DLM Fora. I když předsednickou zemí EU je nyní Kypr, na poli pravidelných pracovních jednání DLM Fora převzalo Chorvatsko pomyslnou štafetu a uspořádalo letošní podzimní jednání ve svém hlavním městě Záhřebu. Tato volba nebyla náhodná. Chorvatsko je v oblasti ukládání digitálních dokumentů dlouhodobě výraznou zemí. O jejích nejen teoretických snahách svědčí dlouhodobá a velice aktivní účast chorvatských zástupců na práci DLM Fora, ale i fakt, že chorvatština je pravidelně mezi prvními jazyky, do kterých jsou nové verze standardu MoReq překládány.
 

Zrušení zadávacího řízení Národního digitálního archivu

Úřad na ochranu hospodářské soutěže dne 8. 10. 2012 zrušil zadávací řízení ve veřejné zakázce „NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW“, z důvodu pochybení zadavatele při jeho vypsání (zadavatel nedodržel postup stanovený v ustanovení § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 6 citovaného zákona, když omezil možnost prokazování splnění technického kvalifikačního předpokladu prostřednictvím subdodavatele.). Rozhodnutí napadá procesní stránku vypsání zadávacího řízení. Nijak ale nezpochybňuje kvalitu nejvhodnější nabídky, kterou je podle oznámení Národního archivu ze dne 26. 3. 2012, řešení společnosti GORDIC spol. s r. o. Rozhodnutí ÚOHS o zrušení tohoto zadávacího řízení přišlo téměř po roce od jeho vypsání (27. 10. 2011).

Systém GINIS úspěšně propojen s ISZR již od prvního dne

Intenzivní přípravy vývojového týmu systému GINIS® společnosti GORDIC® přinesly své zasloužené ovoce: Již od prvních okamžiků ostrého spuštění Informačního systému základních registrů (ISZR) je možné k Základním registrům přistupovat přímo ze systému GINIS®. Tedy bez nutnosti spouštění nějakého jiného programu či "kukátka" do registrů. Uživatelům toto přímé napojení přináší především rychlost a uživatelskou přívětivost. Podle oficiální statistiky (www.szrcr.cz) se během dopoledne prvního červencového pracovního dne připojil do ISZR přímo z informačního systému GINIS® každý čtvrtý orgán veřejné moci.

Kodaň hostila odborné sdružení DLM Forum

Letošní jarní zasedání mezinárodního odborného sdružení DLM Forum proběhlo v dánské Kodani 31. května a 1. června 2012. Česká republika měla na tomto důležitém zasedání, řešícím další kroky ve standardizaci spisových služeb v EU, pouze jediného zástupce - Ing. Miroslava Čejku ze společnosti GORDIC®. Dění na DLM Fóru přitom výrazně ovlivňuje situaci v České republice. Mezinárodní standard MoReq, jehož je DLM Fórum tvůrcem, se stal základem pro český Národní standard pro elektronické spisové služby (NSESSS).

Vyšla detailní publikace k účetnictví veřejné správy

V lednu vyšla v nakladatelství Grada Publishing kniha „Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu“ autora Miroslava Máče. Na 640 stranách publikace přináší ucelený přehled poznatků z oblasti účetnictví a finančního řízení vybraných účetních jednotek i nové informace vycházející z realizace reformy účetnictví. Je určena zejména účetním a ekonomům ve veřejném sektoru, ale je vhodná i jako učebnice pro vysoké školy.

Číst dále


Statutární město Ostrava rozšiřuje spolupráci

Statutární město Ostrava a společnost GORDIC® se dohodly na dalším pokračování komplexní podpory pro užití a další rozvoj ekonomického informačního systému GINIS® v prostředí magistrátu a jeho městských částí na dalších 5 let. Součástí dohody je také převod dat ze stávajících agend majetku do systému GINIS®. Společnost GORDIC® také vytvoří a bude podporovat jednotnou metodiku vedení účetnictví a rozpočtu města.

Číst dále